Haags Advies

Besluiten van Europese, nationale en lokale overheden, evenals acties en beslissingen van belangengroeperingen en publiek, hebben invloed op uw organisatie. Deze invloeden zijn constant in beweging. Opinies veranderen, Wetten wijzigen en oude regels worden herzien of afgeschaft.

Door op het juiste moment op de juiste plaats, de juiste mensen van de juiste informatie te voorzien is het mogelijk om invloed uit te oefenen op deze veranderingen. Hierdoor kan vroegtijdig worden geanticipeerd op wijzigingen die mogelijke gevolgen hebben voor uw eigen bedrijfsvoering.

Door onze uitgebreide kennis van de formele én informele politieke besluitvormingsprocedures zijn wij als geen ander in staat de ontwikkelingen die van invloed zijn op uw organisatie te monitoren en waar nodig aan te pakken. Samen met u stellen wij een plan van aanpak op met heldere doelen. We verstrekken de voor u relevante informatie en begeleiden uw politieke lobby.

Klik hier voor meer informatie over de mogelijkheden en werkwijze van Haags Advies