Monitoring, Klankbording en advisering

Monitoring, Klankbording en advisering

Om uw organisatie juist te positioneren en een ervaren speler in het Haagse speelveld te worden is het van belang externe ontwikkelingen scherp bij te houden. Door onze specialistische kennis en ervaring zijn wij als geen ander in staat de ontwikkelingen die van invloed zijn op uw organisatie te monitoren en waar nodig aan te pakken.

Relevante Kamerstukken, politieke plannen en nieuwsberichten, van voor u relevante spelers, worden gescreend en geanalyseerd. Samen met u stellen wij een plan van aanpak op met heldere doelen. We verstrekken de voor u relevante informatie en begeleiden uw politieke lobby.